Virtuaalipalvelimiin liittyvät sopimusehdot

 

1. Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät MMD:n yleisiä sopimusehtoja niiden Asiakkaiden kohdalla, joilla on käytössään MMD:ltä virtuaalipalvelin.

 

2. Virtuaalipalvelinpalveluiden määrittely

Virtuaalipalvelimella tarkoitetaan sellaista loogista yksikköä, joka on varattu MMD:n palvelimilta asiakkaan käyttöön ja jossa voidaan ajaa asiakkaan omaa palvelinkäyttöjärjestelmää.

Virtuaalipalvelinpalvelulla tarkoitetaan MMD:n Asiakkaalle myymiä virtuaalipalvelimia, esimerkiksi palvelunimikkeitä V512 ja V2048.

Ylläpitopalveluilla tarkoitetaan sellaisia MMD:n myymiä palveluita, joissa MMD ottaa osittaisen tai kokonaisvastuun Asiakkaan virtuaalipalvelimien ja/tai niissä toimivien yksittäisten ohjelmistojen toiminnasta.

 

3. Virtuaalipalvelimien hyväksyttävä käyttö

MMD:n tarjoamia Virtuaalipalvelinpalveluita on hyväksyttävää käyttää Suomen lain mukaisten palveluiden tarjoamiseen. Virtuaalipalvelinpalveluiden käyttäminen lainvastaiseen toimintaan on ehdottomasti kiellettyä ja voi johtaa MMD:n harkinnan mukaisesti palvelusopimuksen välittömään purkamiseen ilman jo maksettujen palvelumaksujen palauttamista.

Ns. shell-palveluiden tarjoaminen ei ole sallittua MMD:n virtuaalipalvelimilla

 

4. Asiakkaan vastuu virtuaalipalvelimiensa tietoturvasta

Asiakas on aina vastuussa virtuaalipalvelimiensa tietoturvasta. Mikäli Asiakkaan virtuaalipalvelimille murtaudutaan tai virtuaalipalvelimia muuten käytetään esimerkiksi verkkohyökkäksiin, MMD:llä on harkintansa mukaisesti oikeus tilapäisesti keskeyttää virtuaalipalvelinpalvelun tarjoaminen. MMD yrittää tiedottaa tälläisestä keskeytyksestä välittömästi Asiakkaalle.

Jos Asiakkaan virtuaalipalvelimelle murtaudutaan toistuvasti tai Asiakkaan virtuaalipalvelimesta aiheutuu toistuvasti ongelmia MMD:n palveluille, MMD:llä on harkintansa mukaisesti oikeus peruuttaa palvelusopimus välittömin vaikutuksin keskusteltuaan asiasta mahdollisuuksien mukaisesti Asiakkaan kanssa. Tässä tapauksessa MMD järjestää Asiakkaalle pääsyn virtuaalipalvelimille tallentamaansa tietoon 30 päivän ajaksi ja veloittaa asiakkaalta pääsyn järjestämiseen kuluneesta ajasta tuntihintansa mukaisesti.

 

5. Sähköpostipalvelun tarjoaminen virtuaalipalvelimia käyttäen

Jos Asiakas tarjoaa tai tuottaa sähköpostipalvelua MMD:n virtuaalipalvelimia käyttäen, Asiakas sitoutuu noudattamaan myös erillisiä Sähköpostipalveluiden lisäehtoja.

 

6. Vastuunrajoitus virtuaalipalvelinpalveluissa

MMD pyrkii tarjoamaan virtuaalipalvelinpalvelunsa luotettavasti ja parhaan tietämyksensä mukaisesti sekä minimoimaan MMD:stä johtuvat palvelukatkot.

MMD:n käyttämät järjestelmät, joihin Asiakkaan virtuaalipalvelimien tiedot on tallennettu, on asianmukaisesti suojattu ja varustettu RAID-varmennetuin levyin.

MMD ei säännöllisesti varmuuskopioi Asiakkaan virtuaalipalvelimia, ellei Asiakas ole erikseen ostanut MMD:ltä varmuuskopiointipalvelua.

Mikäli osa tai kaikki virtuaalipalvelimien tiedoista menetetään esimerkiksi ohjelmistovirheen tai vakavan laitteistohäiriön vuoksi, MMD:n korvausvelvollisuus asiakkaalle rajoittuu Asiakkaan kahden kuukauden virtuaalipalvelimen kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan.

Versio 1.00, 28.6.2012

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X