Putteri-kotisivutyökalun Sopimusehdot

 

1. Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät MMD:n yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa Asiakas on tilannut MMD:ltä Putteri-kotisivutyökaluun perustuvan maksullisen kotisivupalvelun, esimerkiksi Putteri tai Putteri Pro.

 

2. Maksuton kokeiluaika

Jos Asiakas tilaa Putteri-kotisivutyökalun itsepalveluna Internetistä osoitteesta www.putteri.fi, on palvelussa 14 päivän maksuton kokeiluaika. Jos Asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttämistä tämän maksuttoman kokeiluajan jälkeen, Asiakkaan tulee itse tilata palveluun käyttölisenssi Putteri-kotisivutyökalun ohjeistuksen mukaisesti.

Kokeiluaikaa ei noudateta räätälöidyissä projekteissa tai muissa erillisen tarjouspyynnön / tarjouksen perusteella avatuissa palveluissa.

 

3. Putteri-kotisivutyökalun tekijänoikeudet

Putteri-kotisivutyökalun ja sen osien, esimerkiksi järjestelmän yhteydessä käytettyjen graafisten elementtien, järjestelmän tarjoamien ulkoasupohjien sekä itse järjestelmän ohjelmakoodin, tekijänoikeudet ovat MMD:llä eikä Asiakas missään tilanteessa saa Putteri-kotisivutyökaluun muuta kuin käyttölisenssin, joka oikeuttaa asiakasta käyttämään järjestelmää erikseen sovitun mukaisesti MMD:n tarkoitukseen osoittamalla palvelimella.

Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa Putteri-kotisivutyökalulla toteutettua kotisivua HTML-muotoon, muuten siirtää Putteri-kotisivutyökalulla toteutettuja kotisivuja kolmannen osapuolen palvelimille tai kopioida Putteri-kotisivutyökalujärjestelmää tai sen elementtejä.

 

4. Asiakkaan tallentama sisältö

Asiakkaan Putteri-kotisivutyökalujärjestelmään tallentaman materiaalin tekijänoikeus ei siirry MMD:lle. Asiakas myöntää MMD:lle peruuttamattoman lisenssin kaiken palveluun tallentamansa materiaalin käyttämiseen Asiakkaan tilaamien palveluiden toteuttamista varten.

Asiakas vastaa itse täysimääräisesti kaikesta Putteri-kotisivutyökalujärjestelmään tallentamastaan tai tallennuttamastaan materiaalista, kuten esimerkiksi teksteistä ja kuvista, videoista, tekemistään ulkoasupohjista sekä muista sisällöistä.

Mahdollisissa tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvissä MMD:hen kohdistuvissa vaatimuksissa Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan puolustamaan MMD:tä, mikäli vaatimus kohdistuu Asiakkaan järjestelmään tallentamaan materiaaliin.

 

5. Varmuuskopiointi

Putteri-kotisivutyökalussa ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin ja varmuuskopioita säilytetään ainakin 5 vuorokautta. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa itse omien sähköpostiensa varmuuskopioinnista.

 

6. Muut ehdot

Jos Asiakas tarjoaa kotisivuillaan nettikauppaa tai harjoittaa muuta myyntiä, MMD ei ole vastuussa tuotteden hinnoittelusta, toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään muistakaan Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.

MMD:llä on oikeus sulkea sivusto, mikäli sitä käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään lisenssiehtojen vastaiseen toimintaan.

MMD:llä on oikeus halutessaan käyttää Asiakasta referenssinä, ellei toisin sovita.

Versio 1.00, 28.6.2012

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X